Jak w prosty sposób zrobić Logo w formie logotypu?

Jak w prosty sposób zrobić Logo w formie logotypu?

Logo zawsze musi nawiązywać do danego tematu podmiotu. W symbolu graficznym logo przeważnie umieszcza się pomysłowo zaaranżowanych pierwszych liter nazwy(logotyp) lub jest przedstawione, jako element graficzny będący symbolem lub jedno i drugie. Logo powinno przedstawiać obraz firmy szkicowo w ogólnym zarysie, ale starannie opracowanym rysunkiem.

czytaj więcej