Spam i jak się przed nim ochronić?

Spam i jak się przed nim ochronić?

Rozsyłanie Spamu jest wykroczeniem ściganym na wniosek pokrzywdzonego, które podlega karze grzywny w wysokości do 5000 zł i może wiązać się z pociągnięciem do odpowiedzialności na gruncie Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Od 18 lipca 2002 r. obowiązuje "Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną"

(Dz.U. Nr 144, poz 1204).

czytaj więcej